Glameda

Lörnstam (Mikael) hjälper högpresterande att optimera sina prestationer. Hur jag optimerar mina klienters prestationer … Well. i grund och botten optimerar vi alla områden i deras liv och programmerar dem till att uppnå de önskade resultaten. Easy peasy;) Nej, verkligen inte. Det krävs massor med hårt arbete, beslutsamhet och tid. Ingen blir världsmästare med hjälp av affirmationer, rökelse och ett vision board. För att kunna ta sig above and beyond måste man vara villig att fokusera helt och hållet på målet och man kan inte ha några betänkligheter gällande det beslutet, it´s all or nothing. Signifikativt för mina klienter är att de har ett klart och tydligt mål och är villiga att göra allt som krävs för att nå målet. Jag arbetar bara med ett par klienter åt gången och varje klient is a long term commitment.